antonini ekologija i priroda, voda
antonini priroda
antonini ekologija i priroda i voda
antonini voda
priorda
previous arrow
next arrow

Upute za ugradnju

Uređaji, oprema za pročišćavanje otpadnih voda i skladištenje tekućina izrađeni su iz polietilena visoke kvalitete, materijala koji je potpuno vodonepropustan i ne korodira. Konstruktivni oblici spremnika i tehničke karakteristike omogućuju jednostavnu ugradnju.

Prije samoga postavljanja uređaja potrebno je izvršiti iskop tla, cca 40 cm veći od promjera uređaja. Na dno iskopa postavlja se tamponski sloj pijeska debljine cca 10-15 cm koji je potrebno dobro nabiti.

antonini ekologija i priroda, dimenzije gradevinske jame
antonini ekologija i priroda, dimenzije gradevinske jame

Uređaj se postavlja na sredinu iskopa (na udaljenost od 20 cm od ruba iskopa), pomoću prikladnog građevinskog stroja (ovisno o težini), te se spajaju ulazno/izlazne cijevi. 

antonini ekologija i priroda, postavljanje uredaja - opreme
antonini ekologija i priroda, postavljanje uredaja - opreme

Zatrpavanje se vrši vlažnim pijeskom granulacije 0-4 mm u slojevima od 15-20 cm, uz lagano nabijanje, istovremeno uređaje punimo vodom. 

antonini ekologija i priroda, zatvrpavanje uredaja - opreme

Maksimalna visina zemlje nad uređajem je 50 cm. Zatrpana površina iznad uređaja je samo prohodna nikako prijevozna. U slučaju potrebe za većom dubinom, iznad postavljenog uređaja se može postaviti mršavi sloj betona 5-10 cm. Ako je uređaj ugrađen u prometnu površinu, potrebno je osigurati rasterećenje primjenom odgovarajuće armirano betonske ploče ili sličnog načina.

antonini ekologija i priroda, zavrsno zatvrpavanje uredaja - opreme

Za područja s visokim nivoom podzemnih voda, treba zaštititi uređaje pomoću betonskih opteživaća ili betoniranjem na odgovarajući način. Pričvršćujemo ga čeličnim užetom. Ovisno o dubini, uređaji se mogu produžavati sa produžecima na navoj. Treba voditi računa da čepove ostavimo slobodne, radi lakše kontrole i održavanja. Preporuča se da poklopci budu na sigurnom od tuđeg dohvata.

antonini ekologija i priroda, ugradnja u teren s visokim nivoom podzemne vode
antonini ekologija i priroda, ugradnja u teren s visokim nivoom podzemne vode

BIOLOŠKI UREĐAJI

Biološki uređaji kao sastavni dio imaju puhalo i elektro upravljački ormarić koji se postavljaju u suhi i prozračan prostor npr. objekt, adekvatan vanjski ormar ili nišu na udaljenosti do 5 m od uređaja.

Uređaji su izrađeni prema odgovarajućim europskim normama. Za pravilan odabir jamčimo kvalitetu pročišćenih voda (efluenata) za ispust u prirodni prijemnik II kategorije prema pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama

Održavanje:
Oborinska voda se ne smije dovoditi u uređaje.
Pražnjenje viška mulja barem jednom u 12 mjeseci.
Pražnjenje obavljaju ovlaštene tvrtke.
Preporučuje se održavanje uređaja povjeriti specijaliziranoj tvrtki radi povremene kontrole rada uređaja, kontrole puhala, provjere spojeva, itd..

antonini ekologija i priroda

© 2020 Antonini d.o.o.. Sva prava pridržana | Izrada: DeeS, obrt za dizajn i umjetnost