10 razloga za zidno grijanje

- ugodno toplinsko zraćenje
- nevidljivi izvor topline
- štedi energiju koristeći niske temeperature
- idealno za ekološke tehnike grijanja
- zdrav i čist zrak bez prašine
- sigurni, provjereni sistemi
- sustavi prilagodljivi starim i novim objektima
- moderna tehnologija ua budućnost
- prilagodljivo svim vrstama žbuke
- jednostavna montaža ispod žbuke ili gipsane ploče


Ugodna i ekološka toplina - umjesto vruće točke. velika topla površina

Osjećati se ''potpuno ugodno'' znači biti okružen toplim površinama.
Za razliku od točkasto vrućih površina, kao kod uobičajenih sustava grijanja, zidno grijanje nudi ujednačeno zračenje topline na velikoj površini u cijelome prostoru.
Zidnim grijanjem izbjegavaju se valovi topline i prašine koji se javljaju kod radijatorskog grijanja, što utječe na ugodnost, a sve češće se povezuje s alergijski reakcijama.

Sloboda u prostornom uređenju
Zidne grijače površine također su korisne za uređenje prostora. Iako se kao montažne površine zidnog grijanja preferiraju vanjski zidovi, unutarnji zidovi ostaju i dalje iskoristivi za različiti namještaj.

Ekološki dragocjeno!

Zidni se sustavi grijanja ponašaju kao i podni s niskim temperaturama te su zbog toga idealni za obnovljive energetske sustave, kao što su toplinske pumpe, solarni sistemi i visokoučinkovita kotlovska grijanja. Drugi učinak uštede energije nastaje pri nižim temperaturama (19-20C) uz najveću ugodnost (isti učinak kod radijatorskog grijanja postiže se samo teperaturom od 2 - 3 stupnja više).

Odlična kombinacija sa sustavima za podno grijanje

Oba sustava se uslijed jednakih pogonskih temperatura kombiniraju potpuno bez problema (moguć je priključak na isi razvodnik).

Grijanje i hlađenje u jednom sustavu - maksimalna ugodnost u svakom godišnjem dobu

Postavljanjem Polibuten cijevi izravno ispod zidne površine, temperaturu zidne površine se može ne samo povećati, nego i smanjiti.
Tako se pomoću hladne vode (npr. preko toplinske pumpe, stroj za hlađenje ili podzemne vode) ljeti može hladiti.

Gotova gradnja - korištenje gipsanih ploča i u kućama sa niskom potrošnjom energije

Raspolažemo i sa zidnim grijaćim pločama u različitim veličinama za suhu unutarnju izgradnju;
Gipsane ploče sa već ugrađenim Polibuten cijevima kao dopuna u suhoj gradnji;

Saniranje starih gradnji ili izgradnja tavana

Takve zidne grijaće ploče koristimo i u krovnoj kosini u kombinaciji s odgovarajućom unutarnjom izolacijom;

Moderni načini gradnje

Izravno ulaganje zidnih grijaćih registara u običajenoe nanosne žbuke kod zidova od opeke i betonskih zidova u individualnim veličinama

Stare kamene kuće i spomenički zaštićene zgrade

Sa takvim zahvatom gradimo pomoću optički neupadljivog zidnog grijanja uz istovremeno isušivanje vlažnih zidova;

A. ZIDNI GRIJAĆI REGISTAR

Montaža
Polibuten cijevi učvršćuju se pomoću običnih ili udarnih vijaka nakon montaže ''steznih letvica'' na zidove od opeke ili betonske zidove.

Zidni grijaći registar WR8
Mali promjer Polibuten cijevi od 8,0 mm dozvoljava minimalni radijus zakrivljenosti od 40 mm, koji se stabilizira pomoću savijenih lukova. Ukupna debljina žbuke: oko 20 mm. Dimenzija pojedinačnog zidnog grijača registra ne smije prelaziti 2 m2, odnosno 35 m dužine cijevi. Maksimalno se mogu priključiti 4 grijaća zidna registra po 2 m2 na jedan razvodnik. Povezivanje pojedinačnih zidnih grijaćih registara izvodi se pomoću Press - T - dijelova na jedan sabirni vod od cijevi u promjeru od 15 ili 16 mm.


Zidni grijaći registar WR12
Uz veći vanjski promjer Polibuten cijevi od 12,0 mm i time uz manji gubitak tlaka, veličine registara mogu iznositi do max. 6 m2 tj. 80 m dužine cijevi. Zidni grijaći registri priključuju se pomoću spojnih adaptera izravno na razvodnik. Ukupna debljina žbuke oko 26 mm.

Upute za žbukanje

Pogodne su sve u građevinarstvu uobičajene vapnenačko/gipsane žbuke, vapnenačko/cementne žbuke i žbuke od ilovače. Nakon nanošenja prvog sloja žbuke (do gornje ruba cijevnih vodova) polaže se u još vlažnu gipsanu žbuku armirajuće tkivo i nanosi se drugi sloj žbuke za pokrivanje cijevi od oko 5-10 mm, Cementne i žbuke od ilovače nanose se većinom u 2 sloja u vremenskom razmaku. Zagrijavanje cijevnih vodova prije i za vrijeme žbukanja zbog sirovine cijevi polibutena nije potrebno (kod žbuka od ilovače može se zagrijavati prema uputama proizvođača)


B. GIPSANE GRIJAĆE PLOČE


Montaža
Gipsane grijaće ploče pričvršćuju se brzo - ugradnim vijcima na pod konstrukciju od drva ili metala u okomitom razmaku od 31 cm (ili u vodoravnom razmaku od 27 cm).
Glatka strana ploče montira se prema prostoru (osim kod zidnih ploča WP8). ploče se povezuju ljepilom ili fugir masom kao i običe gip ploče.

Gipsane grijaće ploče WPI8
Gipsane ploče u debljini od 15 mm sa integriranim Polibuten cijevima 8 x 1,0 mm. Različite dimenzije omogućuju različite mogućnosti montaže. Priključni vodovi zidih grijaćih ploča koje prelaze oko 50 cm mogu se priključiti pomoću Press-T-dijelova na jedan sabirni vod u promjeru od 15 do 16 mm. Maximalno 8 m2, podijeljenih u 4 grijaća kruga, mogu se priključiti na jedan razvodnik.Gipsane grijaće ploče WP8
Gipsane ploče u debljini od 15 mm sa oglođenim vodećim žljebovima za postavljanje Polibuten cijevi 8 x 1,0 mm. Standardna veličina od 62 x 200 cm može se idividualno odrezati. Registarski vodovi priključuju se također pomoću Press-T-dijelova na jedan sabirni vod u promjeru od 15 ili 16 mm. Maximalno 10 m2 podijeljenih u 4 grijaća kruga, mogu se priključiti na jedan razvodnik.

Gipsane grijaće ploče WPI12

Gipsane ploče u debljini od 18 mm sa integriranim Polibuten cijevima 12 x 1,3 mm. Različite dimenzije omogućuju različite mogućnosti montaže. Pojedinačni registri mogu se međusobno povezati tlačnim spojnicama i spojnim adapterima izravno na razvodnik. Maximalno se može instalirati do 5 m2 zidne grijaće površine tj. do 85 m dužine po jednom grijaćem krugu.

Mogućnosti izolacije
Ako ne postoji mogućnost vanjske izolacije, može se ugraditi unutarnja izolacija.

Odzračivanje sistema

Za spriječavanje sakupljanja prljavštine u grijaćim cijevima 8 x 1,0 mm potrebno je ugraditi specijalni pročišćivač. Isto tako, za odzračivanje grijaćih cijevi 8 x 1,0 mm potrebno je ugraditi specijalni odzračnik.

Vidljivi vodovi cijevi pomoću termofolije
Za kasnije montaže polica, slika i ostalog klinovima, odnosno čavlima, može se polaganjem termofolije na zid (u fazi zagrijavanja) lako ustanoviti, kuda prolaze zidne grijaće cijevi. U tu svrhu također se može koristiti elektronski uređaj za mjerenje temperature.

Regulacija
Zidno grijanje se regulira pomoću sobnih termostata, koji ovisno o postavljenoj sobnoj temperaturi mogu otvarati tj. zatvarati ventile na razvodniku.

Razvodnik
Zidno grijanje se priključuje na razvodnik grijanja. Razvodnici imaju 3/4'' Eurokonus-priključak za prihvat Press-ili steznih spojnih adaptera.EKOLOGIJA U GRAĐENJU