TEHNIČKE KARAKTERISTIKE POLIETILENA  
 1. Biološki uređaji za pročišćavanje otpadnih voda - od 5 do 20 ES
 2. Biološki uređaji za pročišćavanje otpadnih voda - od 35 do 150 ES
 3. Biološki uređaji za pročišćavanje otpadnih voda - od 5 do 15 ES
 4. Trokomorne septičke jame
 5. Taložnice
 6. Mastolovci / Odjeljivači kuhinjskih ulja i masti
 7. Separatori ulja
 8. Koalescentni separatori / Odjeljivači naftnih derivata
 9. Okna za drenažu
 11. Crpne stanice
 13. Sustavi za korištenje kišnice
 15. Uređaji za tlačnu opskrbu vodom
 16. Spremnici
 19. Spremnici za ukopavanje
 21. Produžeci
 22. Okna
 25.  OPREMA ZA GRAĐEVINARSTVO  
 UPUTE ZA UGRADNJU  
EKOLOGIJA U GRAĐENJU